Al IX-lea Congres Național al Asociației Române Pentru Chirurgie Endoscopică

Al IX-lea Simpozion Național de Chirurgie Bariatrică și Metabolică 

Tema: Chirurgie video-asistată - tehnologii noi și terapii mai eficiente

Manifestări însoţite de o expoziţie medicală specializată 

23 - 25 noiembrie 2017

Willbrook Platinum Business & Convention Center, București

ANULĂRI ŞI RAMBURSĂRI

Rambursările vor fi realizate în conformitate cu condiţiile de mai jos; plăţile aferente vor fi efectuate în maximum 30 de zile de la închiderea Congresului.

 Anularea înregistrării până la data de 01 iulie 2017:
Organizatorii, prin compania PCO, vor reţine suma de 20 EUR (TVA inclus) / participant din taxa de participare; (excepţie făcând medicii rezidenţi, asistenţii, studenţii, în cazul cărora nu se aplică niciun fel de penalizare).

 Anularea înregistrării începând cu 02 iulie 2017:
Nu vor mai fi efectuate rambursări la taxa de participare.

Schimbarea / înlocuirea unui participant
Organizatorii, prin compania PCO, vor percepe o taxă de 10 EUR (TVA inclus) / persoană

 Termen de schimbare / înlocuire participant: 01 septembrie 2017; după această data nu vor mai fi acceptate schimbări / înlocuiri

Participantul înregistrat / compania parteneră va anunţa în scris schimbarea / înlocuirea unui participant prin completarea formularului-tip pus la dispoziţie de PCO - Ralcom Exhibitions, în format electronic şi trimiterea acestuia prin e-mail, la adresa registration@arcecongres.ro sau fax la +40-21-212 27 02.